Traveling is the ruin of all happiness!
There’s no looking at a building after seeing Italy

Fanny Burney, novelist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *