Men säg det i toner och inte i ord,
en stämma kan lätt bliva hård.
Din sång däremot är för mig här på jord,
ett klingade kärleksackord

Karl Ewert/ Jules sylvain