I loved those Saturday mornings
when the hardest decision
was which breakfast to eat
and what cartoon to watch.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *