Each friend represents a world in us,
a world possibly not born until they arrive,
and it is only by this meeting
that a new world is born

Anais Nin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *