If I had my way,
I’d remove January
from the calendar altogether
and have an extra July instead

roald dahl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *