We get so worried about being ”PRETTY”…
Lets be pretty ”KIND”, pretty ”FUNNY”,
pretty ”STRONG” & pretty ”AWSOME”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *